klonovi biljka u teglama u laboratoriji

Sve biljke borovnice na Superiorovoj i plantažama koje podiže rađaju se na isti način – u In Vitro laboratoriji. U njoj biolog Nenad Nikolić sa svojim timom prolazi kroz faze umnožavanja sadnica koje u zavisnosti od biljne vrste, ali i sorte, zahtevaju, pored različitog pristupa u gajenju, i različit laboratorijski tretman kao npr. sastav hranljive podloge. Pronalaženje boljeg medija i uslova za mlade biljke zahteva vreme i strpljivost naučnika na koju se Nenad već decenijama oslanja u svom ranijem profesionalnom životu u Džervinu i Lead Line radeći na malinama i kupinama. Ondašnji uspesi u kloniranju pomogli su Superioru da postane prva firma u Srbiji koja proizvodi sadnice u In Vitro uslovima, i prva koja proizvodi sopstvene sadnice borovnice.

zrele zelene borovnice medju liscem rosa jutro

Proces dobijanja kvalitetnog i zdravog sadnog materijala u laboratoriji, počinjemo odabirom perspektivnih biljaka na polju. Tzv. „superelitni“ rasad koji se donese u laboratoriju oslobađamo od virusa i bolesti termo terapijom. Tek kada je apsolutno čista, matičnu biljku uvodimo u proces multiplikacije odvajanjem potrebnog dela tkiva, najčešće meristemskog. Uspeh mikropropagacije zavisi od sterilnosti svog laboratorijskog pribora i tegli koje tretiramo visokim temperaturama, i biljnog materijala kojeg ispiramo i potapamo u odgovarajuće rastvore. Sa Poljoprivrednim fakultetom iz Zemuna sarađujemo na proizvodnji sadnog materijala otpornog na viruse.

zena posmatra uzorak na mikroskopu ispred laminara

Posle sterilizacije, u sterilnim uslovima, koristeći sterilne alate vršimo odvajanje eksplanta i tkivo prebacujemo na hranljivi rastvor iz koga će uzimati potrebne materije za dalji razvoj. Nakon 3-4 nedelje, mlade biljčice odvajamo i po 20 prenosimo u nove tegle gde stasavaju za sledeću fazu, na sobnoj temperaturi od 21-23°C i pod svetlom od 2000 Luxa po 16 sati dnevno. U sledećoj fazi u kojoj se razvija koren, svaka dobija svoju teglu (sterilisanu) i novi hranljivi rastvor. Kada za to vreme dođe, a pre nego što nežne biljke napuste strogo kontrolisane i sterilne uslove, u laboratoriji se smanjuje temperatura i povećava vlažnost vazduha oko biljaka a tegle se otvaraju.

mlade biljke aklimatizacija u plasteniku

Tek izašlim iz In Vitro laboratorije sa formiranim stablom i korenom, sledi im prilagođavanje. Sele se iz idealnih uslova vlage, temperature i svetlosti u klima komore, a zatim u kontejnerima sa specijalnim supstratom (sterilnim) na aklimatizaciju u staklenik sa zasenom i provetravanjem gde im uz pomoć veštačke magle podižemo vlažnost vazduha, a dužinu osvetljavanja postepeno povećavamo u narednih 10 dana.
Pošto se priviknu na spoljne uslove sledi presađivanje u saksije sa supstratom i selidba u rasadnik gde čekaju svog budućeg odgajivača.