poluzreli grozdovi borovnica vise sa grane
formiranje bankova plantaza borovnica

Konsalting

Nabavka sadnica je samo prvi korak ka dobijanju titule “proizvođač voća”. Budućim proizvođačima borovnica koji planiraju podizanje komercijalnog zasada, nudimo usluge koje prevazilaze kupovinu sadnica a koje obuhvataju faze planiranja, projektovanja, podizanja i održavanja plantaže. Neke od njih su sledeće:

  • Pomoć prilikom pripremnih aktivnosti – tumačenje analize zemljišta i vode, davanje preporuke za način gajenja, i odabir parcele.
  • Projektovanje plantaže – orijentacija redova, izbor sorti i prilagođavanje asortimana zahtevima tržišta, izbor supstrata i đubriva.
  • Podizanje plantaže – izrada bankova, markiranje sadnih mesta i bušenje rupa, dostava sadnica i supstrata, piljevine i sečke, sadnja (uključuje sipanje piljevine, supstrata, ređanje sadnica i sama sadnja)
  • Održavanje plantaže – obuka vlasnika i radnika u našem oglednom polju iz oblasti zaštite bilja i orezivanja izbor supstrata i đubriva.
poluzreli grozdovi borovnica vise sa grane
formiranje bankova plantaza borovnica