Živkovci

Dragan Starčević

U blizini Ljiga, na porodičnom imanju podignut je zasad u jesen 2016. na 275 m nadmorske visine i površini od 0,8 ha sa blagim nagibom. Odgajivač je izabrao Duke kao glavnu i Draper kao prateću sortu borovnice. Zemljište je lakog mehaničkog sastava, a po teksturnoj klasi pripada ilovačama – procenat ukupnog peska je 42,3%, praha 31,1% i gline 26,6%. pH vrednost zemljišta je oko 4,5 u KCI-u a 5,0 do 5,15 u H2O što predstavlja idealno okruženje za razvoj korenovog sistema borovnice.

Zbog nešto nižih vrednosti humusa, na bankovima su formirane brazde čitavom dužinom, dubine i širine 10-15 cm i napunjene piljevinom od četinara. Nakon toga su formirane jame punjene čistim kiselim tresetom a po sadnji borovnica su prekriveni mulch-om od drobljene kore i drveta četinara. Zahvaljujući nadmorskoj visini od 275m prvi plodovi borovnice su u 2018. ubrani u idealnom kalendarskom periodu od 5. juna do 5. jula, gde je prinos iznosio 800 g plodova 1. klase po biljci.

devojcica seta na plantazi borovnica
biljke borovnice banak piljevina cetinara navodnjavanje
traktor formira bankove zasad borovnica
mlade biljke borovnice na zasadu
listovi mladih biljka borovnice
radnica sipa supstrat u otvor oko sadnice borovnice
biljke borovnice i pomocni objekti na zasadu
zastiranje biljaka borovnica na banku mulchom
bankovi na plantazi borovnica na padini
redovi borovnica na padini