Gračac

Ivan Bekčić Petrović

Kao glavna sorta posađena je borovnica Duke, kao prateća Hannah’s Choice u blizini Vrnjačke Banje na nadmorskoj visini od oko 270 m u dva navrata, 2017. i 2018. Zbog povoljnih vodno-fizičkih osobina zemljišta i nagiba terena sadnja je izvršena u jamiće.

Procenat ukupnog peska je 41,8 %, praha 34,3 % i gline 23,9 % što ovo zemljište svrstava u laku ilovaču. pH vrednost zemljišta u KCl-u je 4,20, a u H2O 4,8. Humusa ima 4,05 %. U jamiće je uneta kombinacija sveže piljevine od četinara i kiselog supstrata.

Specifičnost ove plantaže je rezidba nakon sadnje, tačnije skraćivanje svih jednogodišnjih izdanaka na visinu od 10-15 cm od strane stručnog lica, čime se izbeglo skidanje cvetova borovnice.

padina sa redovima borovnica i protivgradne mreze
zelene borovnice na biljci posle kise
stubovi protivgradne mreze plantaza borovnica
radnici na traktoru postavljaju protivgradne mreze
redovi borovnice na padini protivgradne mreze
redovi borovnica kisa
mlada biljka borovnice zeleni plodovi posle kise
crveni zuti zeleni listovi borovnice jesen
zelena borovnica stub protivgradna mreza mulch
biljke borovnice ispod protivgrade mreze