Čačak

Mila Dragićević

Zasad je podignut na jesen 2016. na parceli površine od 2 ha. Na bankovima je zasađena sorta borovnice Duke na razmacima 3 m između redova i 1 m između biljaka. U bankovima su formirana jezgra od 1,5 l supstrata. Posle štete nanete plodovima i biljkama gradom u prvoj godini, postavljene su protivgradne mreže koje istovremeno štite biljke od prekomerne izloženosti suncu.

Nadmorska visina zasada od 200 m omogućava berbu od 1 – 15. juna do 5. jula, a adekvatna nega koju odgajivači pružaju plantaži, prinos u četvrtoj godini od oko 2 kg po biljci.

biljke borovnica na bankovima i protivgradne mreze
biljke borovnice na bankovima stubovi protivgradne mreze
bujna biljka zeleni plodovi borovnice
biljke borovnice na bankovima stubovi protivgradne mreze
bujna biljka zeleni plodovi borovnice
covek pregleda zbunove borovnice